Facebook email
Vacatures


Op dit moment zijn er geen vacatures bij Theehuis 't Bluk


Gebruiksvoorwarden


Gebruiksvoorwaarden Website

Welkom bij Theehuis 't Bluk. Door het bezoeken van www.bluk.nl (hierna: de Website) gaat u akkoord met
Op dit momnet
de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (hierna: de Gebruiksvoorwaarden). De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website, evenals op alle op de Website verstrekte informatie en andere content (hierna: de Informatie).


Aansprakelijkheid en garantie

De Informatie die beschikbaar is gesteld op de Website dient te worden beschouwd als een vrijblijvende vorm van informatievoorziening. Ondanks dat de Informatie met de grootst mogelijke precisie is samengesteld garandeert Theehuis 't Bluk niet de volledigheid en juistheid ervan. Theehuis 't Bluk aanvaart derhalve in geen enkel geval aansprakelijkheid voor enige directe of indirect schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Informatie.


Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op (de Informatie zoals beschikbaar op) de Website, met uitzondering van de logo's/ beeldmerken en afbeeldingen zoals geplaatst bij nieuwsberichten en artikelen, zijn voorbehouden aan Theehuis 't Bluk, tenzij anders vermeld.


Gastenboek

Voor het gebruik van ons gastenboek dient de algemene gedrags- en omgangsnormen in acht te nemen, waarbij in ieder geval de volgende regels gelden:
geen racistische opmerkingen;
geen kwetsende opmerkingen;
geen scheldwoorden.


Theehuis 't Bluk houdt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels de betreffende items (deels) te verwijderen.


Wijzigingen

Theehuis 't Bluk behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. De meest actuele tekst van de Voorwaarden kunt u raadplegen op de Website.


Vragen of opmerkingen?

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de Gebruiksvoorwaarden, de Website, en/of Theehuis 't Bluk, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@bluk.nl.

Datum opstelling meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden 22 juni 2013.

Theehuis 't Bluk
Postbus 3
1250 AA Laren
035-5317592
info@bluk.nlPrivicybeleid


Privacybeleid Theehuis 't Bluk


Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 juni 2013.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Theehuis 't Bluk. U dient zich ervan bewust te zijn dat Theehuis 't Bluk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Theehuis 't Bluk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Theehuis 't Bluk of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen

Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Theehuis 't Bluk
Postbus 3
1250 AA Laren
035-5317592
info@bluk.nl